Proběhlé události v roce 2011:

rozdělení podle měsíce:   | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
  leden 2011

  Čtvrtek 13. ledna - adorace v kapli Jana N. Neumanna

   19.00 - 21.00, kaple v kostele sv. Jakuba

  Čtvrtek 27. ledna - Manželská smlouva

   18.00 - Přednáška manželů Poláčkových, SPgŠ Prachatice, pořádá Česká křesťanská akademie v Prachaticích; více zde

  Sobota 29. ledna - setkání "U šálku čaje" - téma: křest

   9.00 - 10.30, fara v Prachaticích


  únor 2011

  Čtvrtek 3. února - Světec blízký i vzdálený

   19.00 - Přednáška P. Mgr. Pavla Lišky a P. Mgr. Petra Hovorky v prostorách městské galerie ve Vodňanech.

  Neděle 6. února - dětská mše svatá

   9.15 - kostel sv. Jakuba

  Čtvrtek 10. února - adorace v kapli Jana N. Neumanna

   19.00 - 21.00, kaple v kostele sv. Jakuba

  Pátek 18. února - Večer mladých

   18.00 - kostel sv. Jakuba a fara v Prachaticích,  více zde

  Úterý 22. února - setkání kněží z prachatického vikariátu

   9.00 - 14.00, fara v Prachaticích

  Úterý 24. února - Křesťané ve světě

   18.00 - Přednáška Mons. Mgr. Václava Malého; aula Gymnázia v Prachaticích, pořádá Česká křesťanská akademie v Prachaticích
               více zde

  Sobota 26. února - setkání "U šálku čaje" - téma: křest jako základní a první svátost

   9.00 - 10.30, fara v Prachaticíchnahoru

  březen 2011

  březen a duben - besedy ve školách na téma Život a dílo Jana N. Neumanna

   organizuje Mgr. Lenka Hanžlová, vikariátní katechetka; školy v Prachaticích

  Úterý 1. března - Zdroje spirituality Jana N. Neumanna - P. Pavel Liška

   8.00 - 16.00, společná postní rekolekce kněží ze strakonického a prachatického vikariátu; s účastí otce biskupa Jiřího Paďoura

  Neděle 6. března - dětská mše svatá + žehnání dětského průvodce kostelem

   9.15 - kostel sv. Jakuba, zpěvem a hrou doprovází hudební skupina Elaion a dětský sbor

  Čtvrtek 10. března - adorace v kapli Jana N. Neumanna

   19.00 - 21.00, kaple v kostele sv. Jakuba

  Pátek až neděle 18. - 20. března : pobyt dětí na Ktiši - první svátost smíření

   Diecézní centrum dětí a mládeže Ktiš

  Pátek až sobota 18. - 19. března : Setkání ministrantů

   Lažiště - škola

  Neděle 20. března - Udělení akolytátu

   Požehnání ke své nové službě akolyty přijme od českobudějovického biskupa Pavla Posáda 8 mužů našeho vikariátu a dalších
   5 ochotných služebníků pověření k podávání eucharistie. Všichni se připravovali pod vedením svého vikáře P. Josefa celý rok,
   budou sloužit na různých místech vikariátu podle svého bydliště, a tak přijměme pozvání k této společné oslavě a modlitbě za ně.

  Pátek 25. března - příprava biřmovanců

   19.00 - sakristie ve Strunkovicích nad Blanicí

  Sobota 26. března - setkání "U šálku čaje" - téma: křest jako žitý vztah

   9.00 - 10.30, fara v Prachaticích

  Neděle 27. března - Oslava výročí narození sv. Jana N. Neumanna - 200 let (28. března) 
 • 9.15 - Slavnostní nedělní mše za účasti českobudějovického biskupa Jiřího Paďoura
 • 18.00 - Slavnostní premiéra Kantáty sv. J.N. Neumanna, nastudovaná Pošumavskou komorní filharmonií a Českou Písní
             při této příležitosti bude žehnání vytvořeným a vyrobeným předmětům na základě grantunahoru

  duben 2011

  Pátek až neděle 1. - 3. dubna : Duchovní postní obnova

   Prachatice - kostel sv. Jakuba a fara

  Neděle 3. dubna - dětská mše svatá

   9.15 - kostel sv. Jakuba, zpěvem a hrou doprovází hudební skupina Elaion a dětský sbor

  Čtvrtek 14. dubna - adorace v kapli Jana N. Neumanna

   19.00 - 21.00, kaple v kostele sv. Jakuba

  Pátek a sobota 15. - 16. dubna : Diecézní setkání mládeže v Prachaticích

   Lokality Velké náměstí, Gymnázium, Národní dům

   Tradiční českobudějovické setkání proběhne tentokrát v našem městě. Na páteční večer je připravena přednáška Kateřiny Lachmanové
   a koncert Richarda Čanakyho s jeho skupinou F.B.I. V sobotu je připraven program pro mládež, jako jsou tematické skupinky,
   katecheze otce biskupa, mše svatá a mnoho dalšího.

   více na stránkách farnosti zde

  Pátek 15. dubna - Životní pouť sv. Jana Nepomuka Neumanna

  14.00 - vernisáž nové stálé expozice v Prachatickém muzeu. Výstava otevřena v letošním roce do 30.12.

  Pátek 22. dubna - kostel sv. Jakuba  
 • 9.00 - postní svátost smíření pro děti a mládež
 • 9.30 - křížová cesta pro děti a mládež

  Sobota 23. dubna  
 • 8.00 - 21.30 : adorace v kapli Jana N. Neumanna
 • 22.00 - křest dospělých katechumenů, kostel sv. Jakuba

  Úterý 26. dubna - setkání kněží z prachatického vikariátu

   9.00 - 14.00, fara v Prachaticích

  Sobota 30. dubna - setkání "U šálku čaje" - téma: předobrazy křtu ve Starém Zákoně

   9.00 - 10.30, fara v Prachaticíchnahoru

  květen 2011

  Neděle 1. května  
 • 9.15 - dětská mše svatá, kostel sv. Jakuba; zpěvem a hrou doprovází hudební skupina Elaion a dětský sbor
 • 18.00 - první májová pobožnost, kostel sv. Jakuba

  Úterý 3. května - Zahájení výstavy o životě JNN

   18.00 - Křížová chodba kláštera v Českých Budějovicích. Výstava potrvá do 27. května.

  Středa 4. května - konference Život a dílo Jana N. Neumanna

   10.00 - klášter v Českých Budějovicích, pořádá Teologická fakulta Jihočeské univerzity v ČB a Biskupství českobudějovické

  Čtvrtek 12. května - adorace v kapli Jana N. Neumanna

   19.00 - 21.00, kaple v kostele sv. Jakuba

  Pátek až neděle 20. - 22. května : soustředění biřmovanců

   fara Pěkná u Volar

  Sobota 21. května - Kájov - pouť ke cti JNN

   Hlavním celebrantem bude generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl, CSsR.

  Sobota 28. května - setkání "U šálku čaje" - křest v běhu dějin spásy

   9.00 - 10.30, fara v Prachaticích

  Úterý 31. května  
 • 9.00 - 14.00, setkání kněží z prachatického vikariátu, fara v Prachaticích
 • 18.00 - závěrečná májová pobožnost, kostel sv. Jakubanahoru

  červen 2011

  Čtvrtek 2. června

   17.00 - JAN NEPOMUK NEUMANN ve výtvarném umění - Galerie Dolní brána v Prachaticích

               Vernisáž výstavy je spojená se zahájením festivalu Dnů duchovní hudby. více zde >>
  
   19.00 - XVI. FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY – zahájení, kostel sv. Jakuba

   První koncertní večer tradičního festivalu pořádaného při příležitosti svatořečení slavného prachatického rodáka.
   Zazní Kantáta sv. Jana Nepomuka Neumana – Pošumavská komorní filharmonie a Česká píseň.

  Neděle 5. června - dětská mše svatá

   9.15 - kostel sv. Jakuba, zpěvem a hrou doprovází hudební skupina Elaion a dětský sbor

  Středa 8. června - adorace v kapli Jana N. Neumanna

   19.00 - 21.00, kaple v kostele sv. Jakuba

  Čtvrtek 9. června - XVI. Festival dnů duchovní hudby - druhý koncert

   19.00 - kostel sv. Jakuba

  Sobota 11. června - biřmování - otec biskup Jiří Paďour

   10.00 - kostel sv. Jakuba

  Čtvrtek až neděle 16. - 19. června : ZASEDÁNÍ ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

  Čtvrtek 16. června - XVI. Festival dnů duchovní hudby - třetí koncert

   19.00 - kostel sv. Jakuba

  Pátek 17. června - Charitativní koncert pro Domov Matky Vojtěchy a péči o mládež

   19.30 - Velké náměstí

  Výtěžek z dobrovolného vstupného bude určen ze dvou třetin na výstavbu Domova Matky Vojtěchy v Prachaticích,
  který bude sloužit lidem postiženým Alzheimerovou chorobou a z jedné třetiny práci s mládeží v českobudějovické diecézi.

  koncert moderuje: Romana Kostohryzová

  účinkují: Memento - hudební skupina ze Sušice

               Adorare - hudební skupina z Valašských Klobouk

               Ladislav Křížek - známý zpěvák rockové scény

  Sobota 18. června - Národní POUŤ K SV. JANU NEPOMUKU NEUMANNOVI

  Aktuální informace sledujte na stránkách farnosti - www.farnostprachatice.cz

  Neděle 19. června - první svaté přijímání

   9.15 - kostel sv. Jakuba

  Sobota 25. června - setkání "U šálku čaje" - téma: účinky křtu

   9.00 - 10.30, fara v Prachaticích

  Úterý 28. června - setkání kněží z prachatického vikariátu za účasti biskupa

   9.00 - 14.00, fara v Prachaticíchnahoru

  červenec 2011

  Výtvarný workshop SALVE

  Čtvrtek 14. července - adorace v kapli Jana N. Neumanna

   19.00 - 21.00, kaple v kostele sv. Jakuba

  Pátek až sobota 1. - 9. července : "Lásky hrad" - tábor pro děti a mládež

   organizuje t.j. Orel, Hlásná Lhota u Záblatí

  Neděle 24. července - pouť v kostele sv. Jakuba

   9.15 - ranní mše svatá

  Sobota až úterý 30. července - 9. srpna : "Na křídlech svobody..." - letní setkání dětí a mládeže

   Rekreační areál Odolenka, Hrádek - Odolenkov; organizuje Demdaal o.s.


  srpen 2011

  Čtvrtek 11. srpna - adorace v kapli Jana N. Neumanna

   19.00 - 21.00, kaple v kostele sv. Jakubanahoru

  září 2011

  Čtvrtek 8. září - adorace v kapli Jana N. Neumanna

   19.00 - 21.00, kaple v kostele sv. Jakuba

  Neděle 11. září - mše na zahájení školního roku

   9.15 - kostel sv. Jakuba, zpěvem a hrou doprovází hudební skupina Elaion a dětský sbor

  Pátek až neděle 16. - 18. září : soustředění akolytů z vikariátu

   fara v Pěkné u Volar

  Úterý 27. září - setkání kněží z prachatického vikariátu

   9.00 - 14.00, fara v Prachaticích


  říjen 2011

  Sobota 1. října - dětská diecézní pouť v Kájově, při ní odhalení pamětní desky sv. Jana N. Neumanna

  Čtvrtek 13. října - adorace v kapli Jana N. Neumanna

   19.00 - 21.00, kaple v kostele sv. Jakuba

  Úterý 25. října - setkání kněží z prachatického vikariátu

   9.00 - 14.00, kostel sv. Jakuba a fara v Prachaticíchnahoru

  listopad 2011

  Čtvrtek 10. listopadu - adorace v kapli Jana N. Neumanna

   19.00 - 21.00, kaple v kostele sv. Jakuba

  Úterý 29. listopadu - setkání kněží z prachatického vikariátu

   9.00 - 14.00, fara v Prachaticích


  prosinec 2011

  Čtvrtek 8. prosince - adorace v kapli sv. Jana N. Neumanna

   19.00 - 21.00, kaple v kostele sv. Jakuba

  Úterý 20. prosince - setkání kněží z prachatického vikariátu

   9.00 - 14.00, kostel sv. Jakuba a fara v Prachaticích

  Sobota 24. prosince - dětská "půlnoční" mše svatá

   16.00 - kostel sv. Jakuba

<< zpět